Μεταφραστής Γ τάξης

 • Πληροφορίες/ Αρ.: 20180404WB
  Πληροφορίες/Αρ.: 20180404WB
  Μητρική Γλώσσα: Κινέζικα
  Πρώτη Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
  Κατηγορία Εργασίας: Ταυτόχρονη διερμηνεία
  Εμπειρία: 3 χρόνια
  Πελάτες

  1. Φρανκφούρτη

  2. Φαντασία

  3. CITS

  4. ΟΜΙΛΟΣ CHENGXIN

  5. Σύστημα Ερμής (Σαγκάη)

  6. Expo-Mexico Pavilion

  7. Αιθέριο

 • Πληροφορίες/ Αρ.: 20171201HB
  Πληροφορίες/Αρ.: 20171201HB
  Μητρική Γλώσσα: Κινέζικα
  Πρώτη Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
  Κατηγορία Εργασίας: Ταυτόχρονη διερμηνεία
  Εμπειρία: 10 χρόνια
  Πελάτες

  1. Φρανκφούρτη

  2. GPJ

  3. GAFTA

  4. AEGON

  5. Finpro Shanghai

  6. Εμπορικό Κέντρο Φινλανδίας

 • Πληροφορίες/ Αρ.: 20180816GC
  Πληροφορίες/Αρ.: 20180816GC
  Μητρική Γλώσσα: Κινέζικα
  Πρώτη Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
  Κατηγορία Εργασίας: Ταυτόχρονη διερμηνεία
  Εμπειρία: 10 χρόνια
  Πελάτες

  1. GPJ

  2. TransWorld Consulting

  3. IDICE Γαλλία

  6. Finpro Shanghai

  7. Εμπορικό Κέντρο της Φινλανδίας

  8. AEGON

 • Πληροφορίες/ Αρ.: 20101022HA
  Πληροφορίες/Αρ.: 20101022HA
  Μητρική Γλώσσα: Κινέζικα
  Πρώτη Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
  Κατηγορία Εργασίας: Ταυτόχρονη διερμηνεία
  Εμπειρία: 12 χρόνια
  Πελάτες

  1. GPJ

  2. Ομάδα Trans-Comm

  3. TransWorld Consulting

  4. Bayer

  5. PMG και Xtentia

 • Πληροφορίες/ Αρ.: 20100806ΣΥ
  Πληροφορίες/Αρ.: 20100806ΣΥ
  Μητρική Γλώσσα: Κινέζικα
  Πρώτη Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
  Κατηγορία εργασίας: Διερμηνεία ομιλιών ανώτερων επιχειρήσεων
  Εμπειρία: 2 χρόνια
  Πελάτες

  1. MCI

  2. St Regis

  3. JieChengWeiYe

  4. GPJ

  5. TransWorld Consulting

 • Πληροφορίες/ Αρ.: 20181116WD
  Πληροφορίες/Αρ.: 20181116WD
  Μητρική Γλώσσα: Κινέζικα
  Πρώτη Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
  Κατηγορία εργασίας: Διερμηνεία ομιλιών ανώτερων επιχειρήσεων
  Εμπειρία: 2 χρόνια
  Πελάτες

  1. Perkinelmer

  2. St Regis

  3. Επιχειρηματικό Συμβούλιο Κίνας-Βρετανίας

  4. Finpro Shanghai

  5. Εμπορικό Κέντρο της Φινλανδίας

 • Πληροφορίες/ Αρ.: 20100513JD
  Πληροφορίες/Αρ.: 20100513JD
  Μητρική Γλώσσα: Κινέζικα
  Πρώτη Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
  Κατηγορία εργασίας: Μετάφραση μεταξύ κινεζικών και αγγλικών
  Εμπειρία: 6 χρόνια
  Πελάτες

  1. Kraft Foods

  2. TMEIC

  3. ΜΜΕ

  4. Bose

  5. Evonik

  6. MITSUBISHI ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Πληροφορίες/ Αρ.: 20090917WB
  Πληροφορίες/Αρ.: 20090917WB
  Μητρική Γλώσσα: Κινέζικα
  Πρώτη Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
  Κατηγορία εργασίας: Μετάφραση μεταξύ κινεζικών και αγγλικών
  Εμπειρία: 5 χρόνια
  Πελάτες

  1. ABN-AMRO

  2. Evonik

  3. ADP Κίνα

  4. Ε.Π.Ε

  5. IDC

  6. Lanxess

 • Πληροφορίες/ Αρ.: 20090430ZA
  Πληροφορίες/Αρ.: 20090430ZA
  Μητρική Γλώσσα: Κινέζικα
  Πρώτη Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
  Κατηγορία εργασίας: Μετάφραση μεταξύ κινεζικών και αγγλικών
  Εμπειρία: 4 χρόνια
  Πελάτες

  1. Ότις

  2. Mentor Graphics

  3. Cortina Systems

  4. T-Systems P. R

  5. China Ltd

  6. Volkswagen

  7. Λουμέι

 • Πληροφορίες/ Αρ.: 20090914LA
  Πληροφορίες/Αρ.: 20090914LA
  Μητρική Γλώσσα: Κινέζικα
  Πρώτη Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
  Κατηγορία εργασίας: Μετάφραση μεταξύ κινεζικών και αγγλικών
  Εμπειρία: 4 χρόνια
  Πελάτες

  1. (Guerlain)CD

  2. LVMH

  3. Φρανκφούρτη

  4. L. V

  5. Επενδύστε στη Φινλανδία

  6. BASF

 • Πληροφορίες/ Αρ.: 20100629ZA
  Πληροφορίες/Αρ.: 20100629ZA
  Μητρική Γλώσσα: Κινέζικα
  Πρώτη Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
  Κατηγορία εργασίας: Διερμηνεία ομιλιών ανώτερων επιχειρήσεων
  Εμπειρία: 5 χρόνια
  Πελάτες

  1. Westin Beijing

  2. St Regis

  3. GPJ

  4. Finpro Shanghai

  5. Εμπορικό Κέντρο Φινλανδίας

  6. JieChengWeiYe

 • Πληροφορίες/ Αρ.: WA20100901
  Πληροφορίες/Αρ.: WA20100901
  Μητρική Γλώσσα: Κινέζικα
  Πρώτη Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
  Κατηγορία εργασίας: Διερμηνεία ομιλιών ανώτερων επιχειρήσεων
  Εμπειρία: 6 χρόνια
  Πελάτες

  1. Westin Beijing

  2. St Regis

  3. ASEA

  4. GPJ

  5. TransWorld Consulting