Τ: Τεχνικά εργαλεία

Στην εποχή της πληροφορίας, οι μεταφραστικές υπηρεσίες είναι σχεδόν αδιαχώριστες από τη μεταφραστική τεχνολογία και η μεταφραστική τεχνολογία έχει γίνει η βασική ανταγωνιστικότητα των παρόχων γλωσσικών υπηρεσιών.Στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας WDTP του TalkingChina, εκτός από την έμφαση στο "Άνθρωποι" (μεταφραστής), αποδίδει επίσης μεγάλη σημασία στη χρήση τεχνικών εργαλείων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση ροής εργασιών, τη συνεχή συσσώρευση γλωσσικών στοιχείων όπως η μεταφραστική μνήμη και η ορολογία και Ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα και διατηρεί τη σταθερότητα της ποιότητας.

Τεχνικά Εργαλεία